Circulaire innnovatie maakindustrie - lastige keuze tussen koopman en dominee

Is de consumentenmarkt klaar voor innovatie binnen de circulaire economie? En is de maakindustrie dat zelf? Dat was één van de thema's die ter sprake kwam tijdens het PDMA-seminar 13 februari op de Bouwcampus in Delft. Volgens sommige sprekers zijn er volop mogelijkheden, anderen hadden wat andere ervaringen maar werken hard aan verbetering. Circulaire innovatie; voordelen, belemmeringen, kansen en mogelijkheden. Het kwam allemaal voorbij tijdens een zeer goed bezochte bijeenkomst georganiseerd door The Green Village en PDMA.NL. Waarbij sprekers van onder meer Philips Lighting, Philips, Woodys Housing en CIRCO/CLICKNL hun ervaringen deelden over deze nog verder te ontwikkelen vorm van innovatie binnen een nog nieuw economisch systeem. Een uitspraak die een aantal keren door sprekers werd gedaan om de stand van zaken van innovatie binnen circulaire economie te typeren: 'Bij deze manier van denken en werken is het vaak een keuze tussen de koopman en de dominee.'

Leden van de PDMA.NL en hun introducees wisselden ideeën en ervaringen uit over dit onderwerp. Zoals Rob de Graaf, Senior Consultant Product Innovation bij Philips Industry Consulting, het als dagvoorzitter namens PDMA.NL stelde: 'Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om mensen vanuit verschillende professionele achtergronden kennis met elkaar te laten maken. En vooral ook kennis te laten opdoen van nieuwe onderwerpen en inzichten uit te wisselen.'

Van de mogelijkheid tot uitwisseling van kennis werd volop gebruik gemaakt. Tijdens de bijeenkomst én tijdens de rondleiding over het terrein van de TU Delft waar The Green Village een aantal projecten faciliteert. Jaron Weishut van The Green Village gaf een aantal praktische voorbeelden van een vernieuwende aanpak. 'We hebben hier als Green Village de mogelijkheid kleinschalig een aantal projecten te starten en te laten testen vanuit de "circulaire-gedachte". Dat lukt uitstekend. Bij het opschalen van deze projecten moet er echter aan een aantal voorwaarden worden voldaan; het project moet passen in een bestaand praktisch systeem, het verdienmodel moet duidelijk zijn, de wet- en regelgeving moet toepasbaar zijn. En tenslotte; het moet maatschappelijk omarmd worden.'Met name het laatste aspect bleek ook bij een aantal sprekers een nog te nemen horde. Theo Bouwman van Woodys Housing, een initiatief waarbij schaalbare, kleine wooneenheden worden geproduceerd volgens de principes van de circulaire economie, stelde duidelijk: 'We maken alles met de beste materialen, volgens de uitgangspunten dat alles weer opnieuw gebruikt kan worden. Maar hoewel de markt er enthousiast op reageert lopen we tegen de vastgoedmarkt op. En soms zelfs ook de gemeentes.'

Door ziekte verviel helaas een ander demonstratieproject van The Green Village, homie, maar de presentatie is wel beschikbaar voor leden.

Wouter de Wolf van Philips Lighting zag tal van mogelijkheden vanuit de circulaire economie. 'Wij hanteren het uitgangspunt "Koop licht, geen lampen". Uiteindelijk is dit de hoogste vorm van duurzaamheid met onder meer circulair economy - armaturen die door het gebruik van duurzame materialen hun waarde behouden. Maar toch is het soms moeilijk de voordelen op langere termijn over te brengen als bijvoorbeeld retailers op korte termijn blijven denken omdat hun winkel toch na twee jaar weer volledig op de schop gaat.' De Wolf was open over het feit dat overtuigen van klanten om een ander verdienmodel te hanteren soms een flinke opgave was.

Stella van Himbergen van CIRCO/CLICKNL was beduidend optimistischer. 'Het speelveld gaat op zijn kop, op weg naar circulair innoveren,' was haar prikkelende stelling over innovatie vanuit circulaire economie. Waarbij ze nadruk legde op het bewustzijn dat de consument moet krijgen over de eindwaarde van een product. 'Daar moet meer aandacht voor komen want als je dat waardeverlies realiseert is het meestal een trieste conclusie. Daar zit dan ook de mogelijkheid om deze benadering verder te brengen. We hadden voorheen het begrip duurzaamheid in de "drie P's, people, planet, profit", maar circulaire economie gaat een stap verder. Waarbij je een aantal zaken bij die manier van kijken kan benadrukken; het aanbieden van service-modellen, maar ook het feit dat je in sommige gevallen je langer kan hechten aan een product.'

Dat circulaire innovatie ook kan op basis van niet circulair ontwikkelde producten, liet Bob Vonk van Philips Innovation Services zien. Voor een patiëntenmonitor die op termijn uit de markt moest vanwege nieuwe regelgeving werd in een challenge naar een nieuwe oplossing gezocht, met behoud van de functionaliteit. Hij liet zien dat slechts met kleine aanpassingen de monitor voor thuiszorg geschikt kon worden gemaakt. Het verschil tussen "circulair" en "duurzaam" kwam ook een aantal keren aan de orde. 'De uitdaging van de industrie is om duidelijk te maken hoe je omgaat met producten die aan het eind van hun life-cycle zijn. Er is een duidelijk verschil tussen een duurzaam product en dat wat gemaakt is vanuit circulair denken,' stelde Vonk. 'De markt is er nog niet helemaal klaar voor en sommige bedrijven ook niet.'

Het seminar werd afgesloten met een boeiende workshop onder leiding van Vincent de Gooyert van de Radboud Universiteit. De Gooyert maakte aan de hand van de systeemtheorie duidelijk welke afhankelijkheden er kunnen zijn bij het ontwikkelen van producten op basis van een circulaire aanpak. Hij ging met name in op de begrippen stand en stromen, die normaal door velen worden verwisseld. Een multi-disciplinaire manier om onder meer kansen en bedreigingen te inventariseren. Waarmee deels weer duidelijk werd: de keuze tussen koopman en dominee bepaalt voor een groot deel de mate waarin economische circulariteit ingang vindt.
26-02-18 (RDGBG)
Deel dit artikel via:

De volgende bestanden zijn te downloaden:

180213 weishut pdma.pdf
(1.7 Mb)
20180212 circular lighting presentation pdma.pdf
(1.3 Mb)
20180212 presentatie vincent pdma.pdf
(6.0 Mb)
homie tgv presentation 130218.pdf
(2.6 Mb)
pdma cp pcms challenge vfinal.pdf
(824.5 kb)
pdmacirco13feb2018.pdf
(2.6 Mb)
woodyshousing 12 2 2018.pdf
(1.8 Mb)

Reacties (2)

Egbert-Jan van Dijck zegt:
Interessante bijeenkomst en een goed verslag! Bedankt.
Zaterdag 3 maart 2018 - 12:50
Rogier van Duin zegt:
Dit had ik niet willen missen. Bedankt voor jullie enthousiasme en uitleg.
Zaterdag 17 maart 2018 - 17:34

Reageer:


Wegens SPAM zijn comments voor niet aangemelde en ingelogde gebruikers uitgeschakeld.

Zoek

Leden LoginWachtwoord vergeten?
PDMA.NL on Social Media
© Copyright 2021 PDMA.NL - All Rights Reserved.
Over PDMA.NL    Contact    Privacy    Disclaimer