MKB's octrooieren nog te weinig

MKB's maken, in tegenstelling tot grote bedrijven, veel minder gebruik van octrooibescherming. Vaak wordt aangenomen dat MKB's hun innovaties beter op andere manieren beschermen, bijvoorbeeld door geheimhouding. MKB's zouden immers niet de nodige middelen hebben om een voldoende grote octrooiportefeuille uit te bouwen, noch om hun octrooien gerechtelijk te verdedigen tegen eventuele inbreuken. De baten van het octrooieren zouden dan ook niet opwegen tegen de kosten ervan.

Nieuw onderzoek aan aan de Rijksuniversiteit Groningen en het Expertisecentrum O&O Monitoring (ECOOM) van de KULeuven, gepubliceerd in het internationale 'Journal of Product Innovation Management', weerlegt dit echter. Uit onderzoek bij een representatieve steekproef van 358 Vlaamse bedrijven, concluderen professor Dries Faems (Rijskuniversiteit Groningen) en Petra Andries (ECOOM KULeuven)en dat het octrooieren van innovaties wel degelijk een positief effect heeft op de winstgevendheid van MKBs. Net als bij grote bedrijven, laat octrooibescherming MKBs toe meer omzet te genereren uit nieuwe producten of diensten, en daardoor aanzienlijk grotere winstmarges te realiseren. Octrooieren stimuleert daarenboven de licentie-activiteiten van MKBs, maar deze dragen, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, niet bij tot de winstgevendheid. Tenslotte blijken de kosten die gepaard gaan met het aanvragen en onderhouden van octrooibescherming niet op te wegen tegen de positieve effecten.Waar ongeveer 43% van de bevraagde grote bedrijven octrooieert, is dit slechts het geval voor 17% van de bevraagde MKBs. De onderzoekers pleiten dat ook voor een grotere bewustwording van MKBs inzake het nut van octrooieren. De ontwikkeling van een eengemaakt EU patent, zoals eind 2012 goedgekeurd in het Europese Parlement, kan hopelijk een aantal resterende barrieres wegwerken.

Publicatie:
Andries, P.; Faems, D. (2013) Patenting Activities and Firm Performance: Does Firm Size Matter? Journal of Product Innovation Management, 30: 1089-1098.
24-02-14 (JH)
Deel dit artikel via:

Reageer:


Wegens SPAM zijn comments voor niet aangemelde en ingelogde gebruikers uitgeschakeld.

Zoek

Leden LoginWachtwoord vergeten?
PDMA.NL on Social Media
© Copyright 2022 PDMA.NL - All Rights Reserved.
Over PDMA.NL    Contact    Privacy    Disclaimer