Onderzoek en praktijk bewijzen dat sociale innovatie loont

Sociale innovatie is noodzakelijk om Nederland weer aan te laten sluiten bij de top van innovatielanden. Want de laatste jaren scoren we steeds slechter op de belangrijkste innovatie-indicatoren. Volgens Prof. Henk W. Volberda komt dit met name door de focus op de harde kant van innovatie. Dat sociale innovatie werkt wordt onderschreven door Kees Pater van Koekjesbakkerij Veldt, onlangs verkozen tot "Slimste bedrijf van Nederland 2011". Hij heeft hele goede resultaten behaald door zijn medewerkers de "regie in eigen hand" te geven. En dat kan zowel in kleine als in grote bedrijven veel opleveren, zo wordt duidelijk gemaakt door Esther de Bruijn en Peter Paul Gerbrands. Maar daarvoor is het wel nodig dat bedrijven leren om "dubbel te ontwerpen". Met die methodiek focus je niet op het oplossen van de problemen, maar op het doorbreken van de patronen die de problemen veroorzaken.

Inspirerend seminar over Sociale Innovatie
Deze en nog veel meer inspirerende inzichten en ervaringen werden gedeeld met de bijna 50 PDMA-leden en introducés die donderdagmiddag 9 februari 2012 te gast waren bij Syntens in Nieuwegein.

Sociale innovatie loont
De eerste spreker was Henk Volberda, hoogleraar Strategisch management en ondernemingsbeleid aan de RSM, Erasmus Universiteit. Hij schetste een kritisch beeld over de innovatieve capaciteit van Nederland. Hij liet zien dat Nederland steeds slechter scoort op belangrijke indicatoren en dat de opkomende economieën op sommige indicatoren beter scoren. Dit komt volgens hem met name door de focus op de harde kant van innovatie (bijvoorbeeld investeringen in R&D, efficiency en kostenverlaging) en het gebrek aan focus op de zachte kant waarbij wordt uitgegaan van de kracht en de kennis van de medewerkers. Hierdoor wordt de kennis en de kracht van de medewerkers onvoldoende benut en laten bedrijven en organisaties een heleboel capaciteit liggen.

Volberda heeft zijn nieuwste inzichten gebundeld in het boek "Innovatie 3.0", waarin hij uiteengezet hoe sociaal innoveren werkt en wat het oplevert. En dat sociale innovatie loont blijkt uit de volgende optelsom die volgens Volberda meerdere malen bewezen is: R&D plus sociale innovatie levert vier keer meer omzet op uit nieuwe producten dan wanneer alleen gefocust wordt op R&D. Daarom sluit hij zijn bedrage af met de volgende les: "ontwikkel passie voor exploitatie én exploratie!"

Regie in eigen hand
Dat er goede voorbeelden in Nederland bestaan, bleek uit de tweede lezing die werd gehouden door Kees Pater van Koekjesbakkerij Veldt. Hij deed in een zeer persoonlijk verhaal uit de doeken hoe hij de knop heeft omgezet en hoe hij samen met Fernand Bosman van Puuur Resultants zijn bedrijf weer op poten heeft gezet. Onder de titel "Regie in eigen hand" heeft hij met zijn medewerkers een bedrijfscultuur gecreëerd waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt, waar ruimte is voor ideeën en waar fouten maken mag. Het primaire proces staat daarbij centraal. Dit wordt gesymboliseerd door hun organigram, waarin de directie onderaan staat en de medewerkers op de werkvloer bovenaan.Van het hele veranderingsproces is documentaire gemaakt. Deze is tijdens het seminar getoond. In de film zag je heel mooi het omslagpunt van een bedrijf dat het moeilijk had, naar een bedrijf met vertrouwen in de toekomst; waarin alle lagen van de organisatie zich verantwoordelijk voelen. Dit vertrouwen wordt ook met de klanten gedeeld. In elke doos met koekjes wordt een kaart gestopt met de afbeelding en een verhaal van een van de medewerkers. Deze kaart kun je terug sturen aan de betreffende medewerker met daarop je compliment, klacht of leuke anekdote.

Patronen doorbreken
Als derde betraden Esther de Bruijn en Peter Paul Gerbrands van DesignSdesigns het podium. Zij hebben ons inzicht gegeven in hoe je door middel van "double design" de cirkel van bestaand gedrag kunt doorbreken. Ze benadrukten dat de oplossingen van problemen niet op te lossen zijn binnen de bestaande kaders, maar dat de oorzaken van de bestaande patronen die problematisch zijn dienen te worden aangepakt. Want binnen bestaande wereldbeelden kunnen nooit oplossingen gecreëerd worden, daarom moet ook de implementatie van de verandering op een andere manier.

Ze hebben dit double design principe geïllustreerd met behulp van een opdracht die ze bij Schiphol Safety Security and Environment hebben uitgevoerd. Ron Louwerse (directeur) vertelt in een videoboodschap dat het toepassen van het double design principe hen bewuster heeft gemaakt als team, waardoor ze extern meer erkenning kregen. Dit heeft uiteindelijk tot gevolg gehad dat er ruimte gecreëerd werd en hun innovatiekracht werd vergroot.

Zelf doen
Na drie lezingen werd het tijd voor de aanwezigen om de handen uit de mouwen te steken. Raoul Rossou heeft samen met zes Syntens collega's een workshop gefaciliteerd waarin de deelnemers van het seminar met de Syntens praatplaat over "Slimmer ondernemen" ervaringen hebben uitgewisseld over sociale innovatie in de dagelijkse praktijk. Er ontstonden levendige discussies. Deelnemers vroegen anderen om advies over dilemma's op het gebied van sociale innovatie en er werden best practices uitgewisseld. Dat hier veel over te vertellen valt, bleek wel tijdens de netwerkborrel na afloop, waarmee deze inspirerende middag waardig werd afgesloten.

Leden kunnen de presentaties hieronder downloaden na in te loggen.
15-02-12 (MK)
Deel dit artikel via:

De volgende bestanden zijn te downloaden:

innovatie mogelijk maken designsdesigns 20120209.pdf
(3.2 Mb)
regie in eigen hand kees pater 20120209.pdf
(5.9 Mb)

Reacties (1)

Egbert-jan van Dijck zegt:
Sociale innovatie is een zeer interessant onderwerp. Goed idee van PDMA.NL om dit onderwerp uit te lichten. Uit bijvoorbeeld het recente onderzoek van Booz&Company’s – S+B THE GLOBAL INNOVATION 1000 2011 blijkt de ware innovatieve onderneming te beschikken over de juiste corporate culture. Waarvan de rol is om the organization’s self-sustaining patterns of behaving, feeling, thinking, and believing — met elkaar te verbinden. Belangrijker dan de individuele elementen: a winning overall business strategy, a focused innovation strategy, deep customer insight, great talent and the right set of capabilities to achieve successful execution. Internationaal wordt al heel lang geschreven over corporate culture als veruit de belangrijkste voorwaarde voor succes van winnende bedrijven. Het concept van 'organisational climate' is immers als ontwikkelt door Lewin, Lippit en White in 1939!
.
Woensdag 15 februari 2012 - 19:57

Reageer:


Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is,
type onderstaande code over in het tekstveld ernaast.
(Voorkom deze controle door eerst in te loggen op de website.)
  

Zoek

Leden LoginWachtwoord vergeten?
PDMA.NL on Social Media
© Copyright 2021 PDMA.NL - All Rights Reserved.
Over PDMA.NL    Contact    Privacy    Disclaimer