Groot Innovatie Modellenboek

Zo nu en dan komt er een boek uit dat niet een innovatiemethode uitlegt, maar professionals in het innovatiemanagement vakgebied ondersteunt met praktische modellen. In de Engelse literatuur bestonden al PDMA toolbook deel 1, 2 en 3, te vinden op de PMDA.org website en the innovators toolkit.

Maar nu is er ook het 'Groot Innovatie Modellenboek', geschreven onder redactie van Frank Kwakman en Ruud Smeulders. Het boek bevat 40 innovatiemodellen geschreven door diverse experts, waaronder leden van onze PDMA.NL vereniging zoals Jeroen de Kempenaer en Inge Oskam. Daarnaast zijn er ook bijdragen geleverd door diverse frequente introducees en oud-leden.


Nederland wordt meer en meer een diensteneconomie. Daarom wordt er in dit boek niet alleen aandacht besteed aan productinnovatie, maar ook nadrukkelijk aan het ontwikkelen van nieuwe diensten en dienstverlening. Diensten en producten bestaan steeds minder als afzonderlijke waardeproposities en de integratie in product/service combinaties zal zich ook de komende jaren steeds meer voortzetten. In een markt die volop in beweging is, is innovatie op alle fronten geboden: producten en diensten, organisatie en processen, talenten van medewerkers, samenwerking in de keten, nieuw leiderschap en co-creatie. In de veelheid aan literatuur over innovatie komen even zovele benaderingen aan bod en alle hebben zeggingskracht op hun terrein.

In dit 'Groot Innovatie Modellenboek' is gekozen voor een brede definitie en wordt innovatie opgevat als verlengstuk van ondernemerschap. Daarmee vormen de innovatiemodellen in dit boek handreikingen om in deze markt aansluiting te vinden op nieuwe vragen en behoeften van consumenten, bedrijven en burgers.

Het boek is bevat de volgende hoofdstukken waarin de verschillende type innovatie modellen onderverdeeld zijn.

- Strategie & innovatie: modellen waarmee je het innovatieproces in een bedrijf inricht en organiseert
- Kansen en klanten: modellen die helpen om een visie en ideeën te genereren in samenspraak met klanten.
- Keuzes & investeringen: modellen die je ondersteunen bij het uitwerken van ideeën en het nemen van besluiten om te investeren.
- Samenwerking & partners: modellen die inzichtelijk maken wanneer innovatie om samenwerking vraagt en hoe je partnership ontwikkelt.
- Projecten & resultaten: modellen die je vertellen hoe je een innovatietraject inricht, leidt en nieuwe producten en diensten met succes in de markt zet.
- Cultuur & organisatie: modellen op basis waarvan je het innovatievermogen van een organisatie in kaart brengt, versterkt en duurzaam belegt.

Jaar van publicatie: 2013
Auteurs: Frank Kwakman en Ruud Smeulders


23-03-13 (JH)
Deel dit artikel via:

Reageer:


Wegens SPAM zijn comments voor niet aangemelde en ingelogde gebruikers uitgeschakeld.

Zoek

Leden LoginWachtwoord vergeten?
PDMA.NL on Social Media
© Copyright 2021 PDMA.NL - All Rights Reserved.
Over PDMA.NL    Contact    Privacy    Disclaimer