Bestuur van de PDMA in Nederland

Het bestuur is verantwoordelijk en zorgt voor de strategische en operationele activiteiten. Dat zijn bijvoorbeeld ledenwerfacties, de tweejaarlijkse uitgifte van het boek "Goed Nieuws uit Nederland", de communicatie met leden, de ledenadministratie en de contacten met universiteiten en de moedervereniging in Amerika: www.pdma.org.

voorzitter (vacature)

De PDMA-NL is momenteel op zoek naar een voorzitter die tijd en energie heeft de vereniging een nieuwe koers te geven.

Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door dor de secretaris en penningmeester.

Egbert-Jan van Dijck, penningmeester en ledenadministratie

Egbert-Jan van Dijck (1962) is als docent en onderzoeker verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij is verbonden aan de Faculteit Engineering en richt zich geheel op Innovatie Management en Business Development. Als onderzoeker maakt hij deel uit van het Smart City Entrepreneurial Lab en houdt hij zich bezig met business modellen in de circulaire economie.

Egbert-Jan is vanaf 1986 tot 2010 werkzaam geweest in diverse commerciële functies in de financiële sector. Als initiator, teamlid en product champion betrokken geweest bij een aantal product en service innovaties. Vanaf 2007 tot 2010 in managementfuncties verantwoordelijk voor business development. Hij heeft in 2010 de NBD course gevolgd bij STEM/NBDA en zich daarna als partner aangesloten bij een bureau gespecialiseerd in klantgericht innoveren in Amsterdam. Sindsdien is hij een actief lid van de PDMA. Van 2013 tot 2015 was hij als manager business development in de health care sector verantwoordelijk voor business development in het algemeen, een partnership innovatieprogramma en het (next gen) product portfolio in het bijzonder. Hij is creator van Business Model Netherlands, een Business Model Innovation Hub.

Egbert-Jan is - zoals hij zelf zegt - een' lifelong learner'. Hij bezit een Master in Financial Planning (Erasmus Universiteit), heeft zijn propedeuse Recht gehaald en fiscaal recht gestudeerd (Universiteit van Leiden). Hij heeft eind 2015 een internationaal Master of Arts in Leading Innovation and Change aan de York St John University in (UK) succesvol afgerond.

Neem contact op met de penningmeester via het getoonde emailadres.

drs. Rogier van Duin NPDP, Secretaris

Drs. Rogier van Duin NPDP is een onafhankelijke consultant die opereert op het raakvlak van Product- en Business Development voor elke laag van de organisatie. Zijn opdrachtgevers zijn voornamelijk in Europa gesitueerd in het MKB.

Na afgestudeerd te zijn als fysisch chemicus heeft hij zich verder bekwaamd in industriële marketing en innovatie. Gedurende de periode 1989 tot en met 2004 heeft hij in Europa bij enkele vooraanstaande internationals zoals Philips, DSM, ICI en Valspar, marketing- , ontwikkeling- en onderzoekfuncties vervuld. Na 10 jaar in het buitenland werkzaam geweest te zijn, heeft hij wereldwijd voor Stahl een compleet innovatie systeem opgezet, als Vice President Research & Technology.

Vanaf 2007 is hij lid van de PDMA en heeft de gecertificeerde NPDP opleiding mede vorm gegeven. In de afgelopen jaren zijn er ook gast colleges gegeven op de Singapore Management University, Institute of Innovation and Entrepreneurship en op de Manav Rachna International University , Faridabad India.

Tussen 2008 en 2014 heeft hij Diostyl Coatings mede opgericht en daar de functie van COO en grootaandeelhouder vervuld. Nog steeds is hij betrokken bij coatings in het algemeen en metaalverpakkingsverven in het bijzonder. Mail de secretaris via het getoonde emailadres.

Bert Groothand, bestuurslid marketing, events en communicatie (a.i.)

Bert Groothand heeft jarenlange ervaring in leidinggevende posities als hoofd communicatie bij diverse grote merken. Hij is verbonden aan Platform Content, een platform voor kennisontwikkeling en -uitwisseling voor bedrijven en bureaus die werkzaam zijn in content marketing. Komend uit het middelbare onderwijs als leraar Nederlands startte hij zijn communicatie-loopbaan als journalist bij De Telegraaf om daarna over te stappen naar een leidinggevende positie bij het Limburgs Dagblad.

In 1996 stapte hij over naar de corporate wereld, eerst als chef van de redactie van Nationale-Nederlanden. Om later hoofd communicatie van ING HR Nederland en hoofd communicatie van SNS Bank te worden. Vanaf januari 2013 werd hij directeur van Platform Content. Medio 2017 deed Platform Content een groot onderzoek in de Benelux naar de stand van zaken van dit relatief nieuwe vakgebied in samenwerking met de Hogeschool Leiden en de Leerstoel contentmarketing aan de Universiteit van Amsterdam.

Bert heeft een grote belangstelling voor vernieuwing in de breedste zin van het woord. En is vanuit die belangstelling altijd bezig met het zoeken van nieuwe technieken en te ontwikkelen vakgebieden. Het is zijn overtuiging dat vernieuwing in communicatie in breedste zin van het woord (marketing/communicatie/product development) niet alleen in de kern van PDMA zit, maar ook de PDMA als belangrijke partner voor tal van partijen relevanten kan maken.

Dr.ir. Erwin Hofman, kandidaat Academische relaties


Erwin verricht onderzoek en doceert vanuit de leerstoel Technology Management and Supply van de Universiteit Twente. Hij heeft een Master's degree in technische bedrijfskunde en behaalde zijn doctorstitel aan de Universiteit Twente. Daarnaast was hij visiting scholar aan New York University, Northeastern University, and the University of Missouri-Kansas City in de Verenigde Staten. Erwin heeft zijn onderzoek in diverse wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd waaronder Research Policy, Journal of Product Innovation Management, International Journal of Innovation Management, Technology Forecasting and Social Change en The Service Industries Journal.
Geïntrigeerd door de dilemma's 'standaardisatie versus variatie' in productontwerp en 'commitment versus flexibiliteit' in innovatie strategieën richt Erwin zijn onderzoek op modularity, technology roadmapping en allianties voor innovatie. Daarnaast hielp Erwin al verscheidene multinationals bij het succesvol herontwerpen van hun productfamilies en de implementatie van het modulair ontwerpconcept voor zowel producten (bouw en automotive) als diensten (finance en gezondheidszorg). Hij specialiseert zicht hierbij op de inhoudelijke begeleiding van cross-functionele teams en slaat zo een brug tussen de academische aanpak en praktische vraagstukken.
Zoek

Leden LoginWachtwoord vergeten?
PDMA.NL on Social Media
© Copyright 2019 PDMA.NL - All Rights Reserved.